فرآیندهای مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی
ردیف عنوان فرآیند
1 فرآیند اخذ تخصیص
2 فرآیند افزایش 25 درصد اضافه کار پروژه های پیمانی
3 فرآیند تمدید مدت زمان قرارداد