مسئول نظارت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

farhbakhash

 


نام و نام خانوادگی :

                  مسعود فرح بخش

مدرک تحصیلی:    

                    کارشناس عمران         

 

 

 

 

 


 

آدرس : شیراز- بلوار زند - جنب سازمان هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه اول

شماره تماس : 32122188-071

شماره نمابر : 32335038-071

 

 

مسئول نظارت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

 

 

farhbakhash

نام و نام خانوادگی :

مسعود فرح بخش

مدرک تحصیلی:

 - کارشناس عمران

 

 

 شرح وظایف:

آدرس : شیراز- بلوار زند - جنب سازمان هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه اول

شماره تماس : 32122188-071

شماره نمابر : 32335038-071