به اطلاع کلیه اشخاص حقوقی و شرکت هایی که با این مدیریت در حال همکاری می باشند و یا قصد شرکت در مناقصات پروژه های آتی این مدیریت را دارند ، می رساند با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4\2\89 (انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمان به سر جمع) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، کلیه قرارداد های این مدیریت از این پس طبق بخشنامه مذکور منعقد و اجرا می گردد. لذا توصیه می گردد قبل از هر گونه پیشنهادی متن کامل بخشنامه فوق را مطالعه فرمایید.

امور قرارداد های مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز