رئیس حسابداری مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

 Apps-user-info-icon

نام و نام خانوادگی :

بهرام حاجی زاده

مدرک تحصیلی:

 - دیپلم اقتصاد

 

 

سوابق اجرایی:

- رئیس حسابداری بیمارستان اعصاب وراون استاد محرری از سال82تا85

- رئیس حسابداری دانشکده توانبخشی از ۸۵ تاکنون

شرح وظایف:

- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد

- حفظ وشناسایی و همچنین نگهداری حساب اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های واحد

- کنترل امضاء اسناد مالی و اوراق تعهد آور براساس تفویض اختیار ابلاغی ریاست محترم دانشگاه

- اجرای کدینگ و سرفصل های اعلام شده امور مالی

- اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداخت ها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

- گزارش کتبی به امور مالی درمورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

 

آدرس : شیراز- بلوار زند - جنب سازمان هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه اول

شماره تماس : 32122044-071

شماره نمابر : 32335038-071